Phát triển vùng trồng dược liệu quý

Phát triển vùng trồng dược liệu quý là một nội dung quan trọng trong trong Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2019 (88/2019/QH) Chuyên gia công ty Amera vinh dự được đồng hành cùng […]

Chiết xuất Actiso tươi

Việc sấy khô và bảo quản để đảm bảo chất lượng lá Actiso gặp rất nhiều khó khăn vào mùa cao điểm thu hoạch và gặp thời tiết không thuận lợi. Với lợi thế của hệ thống chiết xuất và công nghệ sấy khay bơm nhiệt, công ty triển khai dịch vụ chiết dược liệu

Scroll to Top