Danh mục dược liệu đã sản xuất

Cột chất chiết, hoạt chất, hàm lượng là yêu cầu trong Dược điển Việt Nam V.

Hiệu suất chiết thực tế thường cao hơn so với yêu cầu trong dược điển.

Tiêu chuẩn cao định lượng được xây dựng căn cứ vào hàm lượng hoạt chất có trong dược liệu, tỷ lệ chất chiết thu được, liều dùng và dạng bào chế dự kiến.

Xin liên hệ với công ty để có thêm thông tin.

Tên Việt NamTên khoa họcChất chiết (%)Hoạt chấtHàm lượng (%)
ActisoFolium Cynarae scolymiCynarin0.1
Bách bộRadix Stemonae tuberosaeAlcaloid toàn phần tính theo tuberostemonin LG (C22H33NO4)0.5
Bạch chỉ namRadix Angelicae dahuricae15Imperatorin (C16H14O4)0.08
Bạch hoa xà thiệt thảoHerba Hedyotis diffusae8
Bạch mao căn
(Cỏ tranh)
Rhizoma mperatae cylindricae13
Bạch truậtRhizoma Atratylodis macrocephalae3
Bí đao
Bình vôiTuber StephaniaeL-tetra-hydropalmatin (C21H25NO4)0.4
Bồ công anhHerba Lactucae indicae
Bọ mắmPouzolzia zeylanica
Bòng bongLyofodium japonium
Bướm bạcHerba Mussaenda pubescens
Bụp giấm
Búp ổi
Cà gai leoHerba Solani procumbensỉsGlycoalcaỉoid tính theo solasodin (C27H43NCL)0.1
Cam thảo bắcRadix et Rhizoma GỉycyrrhizaeAcid glycyrrhizic (C42H62O16)2,0
Cam thảo đấtHerba et Radix Scopariae8 – 20
Cần tâyHerba Apii graveolens17
Cát cănRadix Puerariae thomsonii
Cát cánhRadix Platycodi grandiflori17Platycođin D (C57H92O28)0.1
Chè dâyFolium AmpelopsisDihydromyrìcetin (C15H12O8)18,0
Chè vằngFolium Jasmini subtriplinervis15
Chè xanh
Chùm ngâyMoringa Oleifera
Cỏ ngọtFolium Steviae rebaudianae18
Cốt toái bổRhizoma Drynariae20
Đạm trúc diệpHerba Lophather10
Đan sâmRadìx et Rhizoma Salviae mitiorrhizae35
Đảng sâmRadix Codonopsis55
Dây đau xươngCaulis Tinosporae sinensis
Diếp cáHerba Houttuynỉae cordatae11Tinh dầu0.08
Diệp hạ châuHerba Phyllanthi unariae7
Đinh lăngRadix Polysciacis5
Đỏ ngọnFolium Cratoxyli pruniflori20
Đỗ trọng namCortex Eucommiae11Pinorcsinol diglucosid (C32H42O16)0.1
Đơn kimHerba Bidensis pilosae8
Đông trùng hạ thảo
Đương quyRadix Angelicae sinensis40Acid Ferulic (C10H10O4)0.05
Gai bồ kếtSpina Gleditsiae australis
Giảo Cổ Lam
GừngRhizoma Zingibcris6Tinh dầu0.5
Hà thủ ô đỏ (chế đỗ / chế đường)Radix Fallopiae multiflorae20Anthraquinon kết hợp (CAQ), tính theo tồng hàm lượng cùa emodin (C15H10O5) và physcion (C16H12O5)0.1
Hạt bí
Hậu phácCortex Magnoliae officinalis5
Hoắc hươngHerba Pogostemonis2.5Tinh dầu3.0
Hoàng bá namCortex PhellodendriBẹrberin clorid (C20H18NO4CI)0.33
Hoàng kỳRadix Astragali membranacei17Astragalosid IV (C41H68O14)0.04
Calycosin-7-O-D-glucosid (C22H22O10)0.02
Hương nhu tíaHerba Ocimi tenuifloriTinh dầu0.5
Hương phụRhìtoma Cyperì15Tinh dầu0.5
Huyền sâmRadix Scrophulariae60Harpagid (C15H24O10) và harpagosid (C24H10O11)0.45
Huyết giácLignum Dracaenae20Lourcirin B (C18H20O5)0.20
Hy thiêmHerba Siegesbeckiae10
Ích mẫuHerba Leonuri japonici15Stachydrin hydroclorid (C7H13NO2.HCI)0.5
Ké đầu ngựaFructus Xanthii strumarii7
Kê huyết đằngCaulis Spatholobi suberecti8
Kha tửFructus Termìnaliae chebulae30
Kim ngân cuộngCaulis cum folium Lonicerae12
Kim tiền thảoHerba Desmodii styracifolii8
Kinh giớiHerba Elshohziae ciliatae
Kỳ tử
Lá dong
Lá henFolium Calotropìs
Lá khôiFolium Ardisiae10
Lá lốtHerba Piperis lolotTinh dầu0.5
Lá mơ lông
Lá senFolium Nelumbinis nuciferaeAlcaloid toàn phàn tính theo nuciferin (C19H21O2N)0.8
Vông nemFolium Ervthrinae variegataealcaloid toàn phần0.15
Lạc tiênHerba Passiflorae foetidae18Flavonoid toàn phần trong dược liệu tinh theo vítexin (C21H20O10)0.6
Mã đềFolium Plantaginis
Mạch mônRadix Ophiopogonis japonici60
Mạch nhaFructus Hordei germinatus
Mật nhânRadix Eurycomae longifoliae3
Mộc hoa trắngCortex HolarrhenaeAlcaloid toàn phan tính theo conessin (C24H10O2)1,0
Mướp đắngPrucíus Momordicae charantiae20
Náng hoa trắngFolium Crini asiaticiLycorin (C16H17NO4)0.4
Ngải cứuHerba Artemisiae vulgarisTinh dầu0.25
Ngũ gia bìCortex Acanthopanacis trifoliat
Nhân trầnHerba Adenosmatis caeruleiFavonoiđ toàn phần0.17
Nhọ nồiHerba Ecliptae15
Phan tả diệp
QuếCortex CinnantomiTinh dầu1.0
Rau đắng đấtHerba Glini oppositifolii20
Rau máHerba Centellae asiaticae25Asiaticosid, acid asiatic và acid madecasic
Râu mèoHerba Orthosìphonìs spiralis20
Râu ngôStyli et stigmata Maydis2
RiềngRhiioma Alpiniae officinar5
Sa sâmRadix Glehniae
Sài đấtHerba Wedeliae
Sâm bố chínhRadix Abelmoschi sagittifoliiChất chiết được bàng ethanoỉ 25 %25.0
Sâm cauRhlzoma Curculiginis7
Sâm đại hànhBulbus Eleutherinis subaphyllae
Sâm tố nữ
Sắn dâyRadix Puerariae thomsonii
Sinh địaRadix Rehmanniae glutinosae65Catalpol (C15H22O10)0.20
Tâm senEmbryo Nelumbinis nuciferaeAlcaloid toàn phân tính theo nuciferin1.0
Tang bạch bìCortex Mori albae radicis
Tang diệp
Thân chuối
Thanh hao hoa vàngFolium Artemisiae annuaeArtemisinin (C15H22O5)0.7
Thảo quyết minhSemen Sennae torae
Dây thìa canhCaulis et folium Gymnemae sylvestris25
Thiên hoa phấn (qua lâu)Trichosanthes kirilowi Maxim.
Thổ phục linhRhizoma Smilacis glabrae15Astilbin (C21H22O10)0.45
Thông thảoMedulla Tetrapanacis papyriferi
Tía tôFolium Perillae frutescensis
Tiểu hồi hươngFructus FoeniculiTinh dầu1.5
Trà xanh
Trạch tảRhizoma Alismatis1023-acetat alisol B (C32H50O5)0.050
Trái nhàuFructus Morindae citrifoliae17
Trần bìPericarpium Citri reticulatae perettneHesperidin (C28H34O15)3.5
Trầu khôngPiper betle L
Trinh nữ (Xấu hổ)Mimosa pudica
Trinh nữ hoàng cungFolium Crìni latifoliiAlcaloiđ toàn phần tính theo lycorin (C16H17NO4)0.2
Tỳ bà diệpFolium Eriohotryae10
Ưng bất bạcZanthoxylum avicennae
Vỏ măng cụtPericarpium Garciniae mangostana10
Vú bòFicus heterophyllus L.
Xạ canRhiioma Belamcandae chinensi18
Xạ đenCelastrus hindsii Benth
Xuyên tâm liênHerba Andrographii8Diterpen lacton trong dược liệu theo andrographolid (C20H30O5)6
Scroll to Top