SẤY TẦNG SÔI

Sấy tầng sôi là hệ thống chế biến bột khô đa năng nhất có thể thực hiện nhiều công năng khác nhau, có thể tích hợp trong hệ thống sấy phun. Các hệ sấy tầng sôi có thể được thiết kế để vận hành cấp mẻ hoặc liên tục, có thể chạy tĩnh hoặc hỗ trợ cơ khí. Một vài chức năng của sấy tầng sôi là sấy khô, làm mát, làm lạnh, phân loại, trộn, kết hạt, phủ lớp, tiệt trùng khô, …

Nguyên liệu khô đi vào lớp gió tạo chảy rối và tác dụng truyền nhiệt giữa gió và nguyên liệu. Phương thức này cho hiệu quả truyền nhiệt tốt hơn đến 50 lần so với lớp tĩnh và phù hợp cho cả sản phẩm bột mật độ thấp và các hạt kết tụ dễ vỡ cỡ lớn.

Các tầng sôi nhìn chung được tách thành khoang trên nơi sản phẩm đi qua và khoang dưới hay hộp gió được phân cách bằng 1 sàn lỗ. Trong ứng dụng sấy, ẩm được loại khỏi sản phẩm khi sản phẩm đi qua chiều dài tầng sôi, tỷ lệ hành trình được kiểm soát bởi các lá chắn nhằm điều chỉnh độ dày sản phẩm. Sau khi tách ẩm, nhiệt độ của sản phẩm gia tăng, để kháng lại sự gia tăng nhiệt độ, khoang gió ở dưới được chia thành các ngăn, nhiệt độ và lưu lượng gió được kiểm soát theo từng ngăn, giảm thiểu phơi nhiệt sản phẩm.

Minh họa máy sấy tầng sôi

Chưa có sản phẩm