SẤY PHUN

Sấy phun là phương pháp sản xuất bột khô từ chất lỏng, dung dịch bằng cách làm khô nhanh bằng khí nóng. Đây là phương pháp sấy thích hợp với nhiều nguyên liệu nhạy cảm với nhiệt trong ngành thực phẩm và dược phẩm. Sự phân bố kích thước hạt phù hợp là một lý do để sấy phun một số sản phẩm công nghiệp như chất xúc tác. Không khí là môi trường sấy nóng; tuy nhiên, nếu chất lỏng là dung môi dễ cháy như ethanol hoặc sản phẩm nhạy cảm với oxy thì nitơ được sử dụng.

Cấu tạo chung của máy sấy phun

Máy sấy phun sử dụng một số loại phun hoặc vòi phun để phân tán chất lỏng hoặc huyền phù thành dạng phun có kích thước nhỏ giọt có kiểm soát. Phổ biến nhất là đĩa quay và vòi phun xoáy áp suất cao chất lỏng. Bánh xe phun được biết là cung cấp phân phối kích thước hạt rộng hơn, nhưng cả hai phương pháp đều cho phép phân phối kích thước hạt nhất quán.

Ngoài ra, đối với một số ứng dụng, vòi phun hai chất lỏng hoặc siêu âm được sử dụng. Tùy thuộc vào yêu cầu của quy trình, có thể đạt được kích thước thả từ 10 đến 500 μm với các lựa chọn phù hợp. Các ứng dụng phổ biến nhất nằm trong phạm vi đường kính 100 đến 200 μm. Bột khô thường chảy tự do.

Chưa có sản phẩm