CÁC LOẠI DƯỢC LIỆU PHỔ BIẾN
Extraction of oils, spices, essences, ingredients, substances
Hết hàng

Ngưu Tất

Dược liệu: Ngưu Tất

Danh pháp: Achyranthes bidentata

Tên khác: Hoài ngưu tất, cây cỏ xước, cỏ xước hai răng, cỏ sướt

Mua hàng
Hết hàng

Giảo cổ lam

Dược liệu: Giảo cổ lam

Danh pháp: Gynostemma pentaphyllum

Tên khác: Cây trường sinh, cỏ thần kỳ, cỏ trường thọ, ngũ diệp sâm.

Mua hàng
Hết hàng

Cà gai leo

Dược liệu: Cà gai leo

Danh pháp: Solanum procumbens

Tên khác: Cà gai dây, cà vạnh, cà quýnh, cà lù, cà hải nam, cà quạnh, quánh, gai cườm

Mua hàng
Hết hàng

Xuyên khung

Dược liệu: Xuyên khung

Danh pháp: Ligusticum wallichii Franch

Tên khác: Xuyên khung, Sang sông (Hmông), Khung cùng

Mua hàng
Hết hàng

Trần bì

Dược liệu: Trần bì

Danh pháp: Citrus reticulata Blanco – Rutaceae

Tên khác: Trần bì

Mua hàng
Hết hàng

Thục địa

Dược liệu: Thục địa

Danh pháp: Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. - Scrophulariaceae

Tên khác: Sinh địa, Địa hoàng, Thục địa

Mua hàng
Hết hàng

Thổ phục linh

Dược liệu: Thổ phục linh

Danh pháp: Rhizoma Smilacis Glabrae

Tên khác: Khúc khắc, Vũ dư lương, Thổ tỳ giải, Sơn kỳ lương

Mua hàng
Hết hàng

Râu mèo

Dược liệu: Râu mèo

Danh pháp: Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. – Lamiaceae

Tên khác: Cây bông bạc

Mua hàng
Hết hàng

Ngũ vị tử

Dược liệu: Ngũ vị tử

Danh pháp: Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. - Schisandraceae

Tên khác: Ngũ vị tử, Sơn hoa tiêu

Mua hàng
Hết hàng

Náng hoa trắng

Dược liệu: Náng hoa trắng

Danh pháp: Crinum asiaticum L

Tên khác: Náng hoa trắng, Chuối nước, Tỏi voi, Cây náng, Văn châu lan, Luộc lài

Mua hàng
Hết hàng

Lạc tiên

Dược liệu: Lạc tiên

Danh pháp: Passiflora foetida L. - Passifloraceae

Tên khác: Lạc tiên, Chùm bao, Dây nhãn lồng, Cỏ hồng tiên (Thái), Dây lưới, Mấm nêm, Mò pì, Mác quánh mon (Tày)

Mua hàng
Hết hàng

Lá sen

Dược liệu: Lá sen

Danh pháp: Folium Nelumbinis

Tên khác: Sen, Liên, Bó bua (Thái), Lìn ngó (Dao), Ngậu (Tày)

Mua hàng