Giới thiệu bài viết

Giới thiệu bài viết

AMERA được thành lập bởi nhóm cổ đông đầy tâm huyết và trăn trở về việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực chiết xuất thảo dược mang tính truyền thống tại Việt Nam.

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

TẦM NHÌN

Sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ từ nguồn nguyên liệu quý trong nước. Hướng đến nâng cao công nghệ chiết xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm.

SỨ MỆNH

Kết hợp tinh hoa cổ truyền với công nghệ chiết xuất hiện đại hiện đại làm ra sản phẩm tốt vì sức khỏe con người.

 
 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CÔNG BẰNG

ĐẠO ĐỨC

CHÍNH TRỰC

Hài hòa lợi ích với người lao động, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.

Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

     

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC